Aktivist FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

WAW04

Wartość jednostki: 1 379,29 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 1 379,29 zł
Min 1R: 1 110,62 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich pozostałe
Towarzystwo: Origin TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich pozostałe
1D 1379,29 0,00% 0,09%
7D 1379,29 0,00% 0,29%
1M 1265,97 8,95% 1,23%
3M 1265,97 8,95% 1,33%
6M 1214,57 13,56% 2,67%
1R 1185,39 16,36% 5,76%
3L 1058,42 30,32% -5,57%
YTD 1110,62 24,19% 4,83%

Najlepsze fundusze akcji polskich pozostałe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 90,83 zł 93,05%
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej FIZ 1356,05 zł 23,52%
Aktivist FIZ 1379,29 zł 16,36%
Esaliens Okazji Rynkowych FIZ 1282,20 zł 8,13%
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 136,44 zł 3,11%

Zarządzający

Zarządzający funduszemWojciech Napiórkowski
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl