Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SUP56_E

Wartość jednostki: 80,58 €
Aktywa: b.d.
Max 1R: 128,76 €
Min 1R: 70,42 €
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: surowcowe
Rodzaj: rynku surowców - metale szlachetne (waluta)
Towarzystwo: SUPERFUND TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze rynku surowców - metale szlachetne (waluta)
1D 80,50 0,10% -0,37%
7D 81,00 -0,52% -0,96%
1M 87,79 -8,12% -3,51%
3M 76,74 5,00% 11,94%
6M 90,09 -9,38% -5,77%
1R 102,61 -21,47% -18,24%
3L -- -21,15%
YTD 87,79 -8,12% -3,78%

Najlepsze fundusze rynku surowców - metale szlachetne (waluta)

Zarządzający

Zarządzający funduszemFilip Nowicki
Konrad Ogrodowicz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl