Superfund Silver (Superfund SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SUP56

Wartość jednostki: 543,76 zł
Aktywa: 10 405 100 zł
Max 1R: 643,33 zł
Min 1R: 445,03 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: SUPERFUND TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 536,98 1,26% 0,13%
7D 561,77 -3,21% -0,79%
1M 483,86 12,38% 3,15%
3M 501,51 8,42% 1,07%
6M -- -1,60%
1R -- -2,11%
3L -- -15,83%
YTD 530,04 4,11% -1,53%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Superfund Trend Podstawowy SFIO 120,12 zł 24,59%
Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) 100,60 zł 24,20%
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa 83,50 zł 18,27%
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 884,46 zł 2,24%
Superfund RED (Superfund SFIO) 458,28 zł -15,95%

Zarządzający

Zarządzający funduszemFilip Nowicki
Konrad Ogrodowicz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl