Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SUP08_U

Wartość jednostki: 154,40 $
Aktywa: b.d.
Max 1R: 158,43 $
Min 1R: 108,41 $
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: rynku surowców - metale szlachetne (waluta)
Towarzystwo: SUPERFUND TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze rynku surowców - metale szlachetne (waluta)
1D 153,26 0,74% 0,49%
7D 150,79 2,39% 2,64%
1M 150,02 2,92% 3,70%
3M 135,90 13,61% 12,27%
6M 128,10 20,53% 14,96%
1R 136,45 13,15% 9,28%
3L 182,03 -15,75% -12,10%
YTD 108,65 39,64% 32,42%

Najlepsze fundusze rynku surowców - metale szlachetne (waluta)

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 154,40 $ 13,15%
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 130,78 € 5,41%

Zarządzający

Zarządzający funduszemDepartament Zarządzania i Analiz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl