Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SPM37

Wartość jednostki: 67,61 zł
Aktywa: 1 635 597,46 zł
Max 1R: 106,53 zł
Min 1R: 67,61 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
Towarzystwo: Ipopema TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
1D 67,61 0,00% 0,15%
7D 67,61 0,00% 0,28%
1M 78,06 -13,39% -1,88%
3M 81,21 -16,75% -1,58%
6M 85,63 -21,04% -1,24%
1R 106,53 -36,53% 0,17%
3L 131,73 -48,68% -19,19%
YTD 76,44 -11,55% 1,24%

Najlepsze fundusze akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ 67,61 zł -36,53%

Zarządzający

Zarządzający funduszemPiotr Humiński
Paweł Jackowski
Sebastian Trojanowski
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl