Trigon Medycyny i Innowacji FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SPM37

Wartość jednostki: 103,63 zł
Aktywa: 6 501 190 zł
Max 1R: 125,54 zł
Min 1R: 101,40 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: Trigon TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 103,63 0,00% -0,05%
7D 103,63 0,00% 0,22%
1M 104,38 -0,72% 0,15%
3M 107,91 -3,97% -0,67%
6M 125,40 -17,36% -2,91%
1R 105,37 -1,65% 5,78%
3L 98,30 5,42% -1,84%
YTD 101,40 2,20% 6,15%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 116,86 zł 13,84%
Trigon Medycyny i Innowacji FIZ 103,63 zł -1,65%

Zarządzający

Zarządzający funduszemMichał Cichosz
Tomasz Piotrowski
Marcin Szuba
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl