Trigon Profit V NSFIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SPM33

Wartość jednostki: 212,77 zł
Aktywa: 16 460 500 zł
Max 1R: 212,77 zł
Min 1R: 192,17 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj:
Towarzystwo: Trigon TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 212,77 0,00% 0,00%
7D 212,77 0,00% 3,02%
1M 211,62 0,54% 2,98%
3M 205,33 3,62% 0,72%
6M 195,19 9,01% 8,77%
1R 194,48 9,40% -7,34%
3L -- 98,03%
YTD 196,97 8,02% -0,00%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Trigon Profit IV NSFIZ 226,30 zł 10,01%
Trigon Profit V NSFIZ 212,77 zł 9,40%
Eques Creditum FIZ NFS 216099,31 zł 8,77%
Eques Debitum FIZ NFS 320883,95 zł 7,77%
Eques Debitum 2 FIZ NFS 1411,06 zł 7,73%

Zarządzający

Zarządzający funduszemb.d.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl