Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SKR98

Wartość jednostki: 14 759,53 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 15 405,60 zł
Min 1R: 14 503,77 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Towarzystwo: Skarbiec TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1D 14759,53 0,00% -0,01%
7D 14759,53 0,00% -0,11%
1M 15065,40 -2,03% 0,04%
3M 14503,77 1,76% 0,38%
6M 15331,78 -3,73% -0,84%
1R -- -0,04%
3L -- 5,28%
YTD 14764,23 -0,03% 0,32%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Opera Za 3 Grosze FIZ 368,42 zł 22,63%
Skarbiec Magna FIZ 10818,05 zł 18,33%
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 187,68 zł 15,80%
CORUM Absolute Return FIZ 15838,39 zł 13,22%
Tar Heel Capital Globalnej Innowacji FIZ 1129,70 zł 12,97%

Zarządzający

Zarządzający funduszemPaweł Gierczak
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl