Sezam FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SKR13

Wartość jednostki: 3 538,79 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 3 538,79 zł
Min 1R: 2 953,38 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: aktywów niepublicznych uniwersalne
Towarzystwo: Skarbiec TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze aktywów niepublicznych uniwersalne
1D 3538,79 0,00% -0,80%
7D 3538,79 0,00% -0,35%
1M 3266,24 8,34% -0,99%
3M 3261,07 8,52% 0,39%
6M 3258,08 8,62% 2,64%
1R 2953,38 19,82% 6,36%
3L 532,39 564,70% 32,51%
YTD 3538,79 0,00% 1,17%

Najlepsze fundusze aktywów niepublicznych uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Ipopema Benefit 3 FIZ AN 106,36 zł 6,26%
First Private Equity FIZ AN 1063,66 zł -0,78%
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 236392,08 zł -1,95%

Zarządzający

Zarządzający funduszemb.d.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl