SEJF FIO Strategii Dłużnych (w likwidacji)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz spełnia ustawowe wymogi funduszu rynku pieniężnego. Fundusz inwestuje aktywa głównie w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP oraz jednostki samorządu terytorialnego. Czas do wykupu papierów dłużnych zgromadzonych w portfelu nie przekracza 1 roku. Maksymalny ważony wartością lokat średni termin do wykupu portfela dłużnego nie przekracza 90 dni. Fundusz nie inwestuje w akcje.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0,0001
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,4692
Najlepszy wynik: 155,20 zł
Najgorszy wynik: 100,48 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl