Eques Debitum 2 FIZ NFS

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PLJ17

Wartość jednostki: 1 451,36 zł
Aktywa: 132 529 000 zł
Max 1R: 1 451,36 zł
Min 1R: 1 352,36 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj:
Towarzystwo: Eques Investment TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 1451,36 0,00% 0,00%
7D 1451,36 0,00% 2,86%
1M 1443,48 0,55% 3,62%
3M 1426,48 1,74% 4,81%
6M 1401,38 3,57% 13,10%
1R 1352,36 7,32% 13,91%
3L -- 61,29%
YTD 1430,39 1,47% 2,17%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
GetBack Windykacji NSFIZ 176,27 zł 18,58%
Obligo NSFIZ 233873,94 zł 10,12%
Eques Creditum FIZ NFS 223938,34 zł 8,63%
Trigon Profit IX NSFIZ 205,57 zł 8,27%
Eques Debitum FIZ NFS 331379,48 zł 7,57%

Zarządzający

Zarządzający funduszemKancelaria Signi S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl