Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PIO78

Wartość jednostki: 10,50 zł
Aktywa: 6 403 647,83 zł
Max 1R: 13,31 zł
Min 1R: 10,42 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: zdefiniowanej daty PPK 2060
Towarzystwo: Pekao TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze zdefiniowanej daty PPK 2060
1D 10,52 -0,19% -0,16%
7D 10,71 -1,96% -1,48%
1M 11,01 -4,63% -4,99%
3M 10,58 -0,76% -1,63%
6M 11,97 -12,28% -13,78%
1R 12,97 -19,04% -20,44%
3L -- -
YTD 12,87 -17,84% -19,07%

Najlepsze fundusze zdefiniowanej daty PPK 2060

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO) 112,45 zł -14,94%
PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) 117,02 zł -17,01%
UNIQA Emerytura 2060 (UNIQA Emerytura SFIO) 128,00 zł -18,09%
Allianz PPK 2060 (Allianz SFIO PPK) 10,40 zł -18,69%
NN Emerytura 2060 (NN Emerytura SFIO) 10,74 zł -18,94%

Zarządzający

Zarządzający funduszemJacek Babiński
Karol Ciuk
Kamil Jankowski
Dariusz Kędziora
Filip Lubka
Tomasz Pawluć
Piotr Sałata
Piotr Stopiński
Łukasz Tokarski
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl