Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PIO75

Wartość jednostki: 10,20 zł
Aktywa: 66 570 845,92 zł
Max 1R: 13,68 zł
Min 1R: 10,20 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: zdefiniowanej daty PPK 2045
Towarzystwo: Pekao TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze zdefiniowanej daty PPK 2045
1D 10,45 -2,39% -2,16%
7D 10,79 -5,47% -5,18%
1M 11,02 -7,44% -7,51%
3M 11,09 -8,03% -8,53%
6M 12,49 -18,33% -19,28%
1R 13,22 -22,84% -23,75%
3L -- -7,89%
YTD 13,21 -22,32% -23,21%

Najlepsze fundusze zdefiniowanej daty PPK 2045

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO) 113,41 zł -16,49%
PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) 110,03 zł -20,91%
NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO) 9,62 zł -21,34%
UNIQA Emerytura 2045 (UNIQA Emerytura SFIO) 116,36 zł -22,04%
BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) 9,63 zł -22,71%

Zarządzający

Zarządzający funduszemJacek Babiński
Karol Ciuk
Kamil Jankowski
Dariusz Kędziora
Filip Lubka
Tomasz Pawluć
Piotr Sałata
Piotr Stopiński
Łukasz Tokarski
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl