Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PIO73

Wartość jednostki: 9,97 zł
Aktywa: 101 582 784,29 zł
Max 1R: 12,80 zł
Min 1R: 9,97 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: zdefiniowanej daty PPK 2035
Towarzystwo: Pekao TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze zdefiniowanej daty PPK 2035
1D 10,18 -2,06% -1,81%
7D 10,49 -4,96% -4,52%
1M 10,63 -6,21% -6,19%
3M 10,58 -5,77% -6,48%
6M 11,70 -14,79% -15,87%
1R 12,56 -20,62% -21,06%
3L -- -8,39%
YTD 12,35 -18,94% -19,84%

Najlepsze fundusze zdefiniowanej daty PPK 2035

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO) 108,00 zł -13,81%
PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) 107,30 zł -17,54%
NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO) 9,61 zł -18,70%
UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) 111,03 zł -19,73%
PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) 54,51 zł -19,94%

Zarządzający

Zarządzający funduszemJacek Babiński
Karol Ciuk
Kamil Jankowski
Dariusz Kędziora
Filip Lubka
Tomasz Pawluć
Piotr Sałata
Piotr Stopiński
Łukasz Tokarski
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl