Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PIO70

Wartość jednostki: 10,61 zł
Aktywa: 1 558 461,39 zł
Max 1R: 10,62 zł
Min 1R: 10,25 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: zdefiniowanej daty PPK 2020
Towarzystwo: Pekao TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze zdefiniowanej daty PPK 2020
1D 10,62 -0,09% -0,09%
7D 10,61 0,00% 0,00%
1M 10,56 0,38% 0,38%
3M 10,44 1,63% 1,63%
6M 10,32 2,81% 2,81%
1R 10,30 3,01% 3,01%
3L -- -
YTD 10,28 3,21% 3,21%

Najlepsze fundusze zdefiniowanej daty PPK 2020

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) 10,61 zł 3,01%

Zarządzający

Zarządzający funduszemJacek Babiński
Karol Ciuk
Kamil Jankowski
Dariusz Kędziora
Tomasz Pawluć
Łukasz Tokarski
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl