Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusze Pioneer Funds: U.S. Dollar Short-Term, U.S. Dollar Aggregate Bond, Strategic Income, Global Multi-Asset Target Income, Real Assets Target Income, Global Equity Target Income. Każdy z nich może stanowić maksymalnie 50% aktywów. Fundusz ma możliwość elastycznego inwestowania w szeroki wachlarz instrumentów finansowych, dzięki różnorodności lokat funduszy źródłowych. Znaczna część lokat funduszu denominowana jest w USD.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 10,88 zł
Najgorszy wynik: 8,83 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl