PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 90% MSCI World Commodity Producers (USD) + 10% WIBID O/N
Zasięg geograficzny: b.d.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jednostki uczestnictwa w długim okresie. Środki są lokowane głównie w akcje wyselekcjonowanych spółek giełdowych, których działalność związana jest z rynkiem surowców, tj. metali, surowców energetycznych, materiałów budowlanych czy surowców rolnych. Subfundusz jest zarządzany aktywnie.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 241,31 zł
Najgorszy wynik: 61,27 zł