MS Akcji (MS Parasolowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

MSX06

Wartość jednostki: 110,34 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 111,91 zł
Min 1R: 99,05 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich uniwersalne
Towarzystwo: MS TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich uniwersalne
1D 111,26 -0,83% -0,53%
7D 110,36 -0,02% -0,22%
1M 108,77 1,68% 0,04%
3M 103,22 6,90% 0,69%
6M 100,04 10,52% 4,70%
1R -- 20,41%
3L -- 15,70%
YTD -- 13,87%

Najlepsze fundusze akcji polskich uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Novo Akcji (Novo FIO) 220,49 zł 58,42%
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 125,61 zł 44,66%
Optimum Akcji (Optimum FIO) 10,13 zł 42,68%
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 350,81 zł 34,05%
NN SFIO Akcji 2 446,71 zł 33,36%

Zarządzający

Zarządzający funduszemJarosław Kuś
Leszek Milczarek
Czesław Pospieszyński
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl