MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

MMP01

Wartość jednostki: 1 234,38 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 1 356,05 zł
Min 1R: 1 230,73 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich pozostałe
Towarzystwo: MM Prime TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich pozostałe
1D 1234,38 0,00% 0,10%
7D 1261,51 -2,15% -0,07%
1M 1272,30 -2,98% -0,38%
3M 1297,60 -4,87% -0,00%
6M 1341,66 -8,00% 0,95%
1R 1303,74 -5,32% 1,25%
3L -- -2,76%
YTD 1305,19 -5,43% -0,35%

Najlepsze fundusze akcji polskich pozostałe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Aktivist FIZ 1402,47 zł 26,28%
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 73,77 zł 1,53%
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 135,68 zł 0,40%
Esaliens Okazji Rynkowych FIZ 1174,53 zł -2,30%
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 90,59 zł -4,26%

Zarządzający

Zarządzający funduszemAdrian Apanel
Seweryn Masalski
Łukasz Rozbicki
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl