KBC Alokacji Sektorowych FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

KRB73

Wartość jednostki: 124,91 zł
Aktywa: 9 353 330 zł
Max 1R: 124,91 zł
Min 1R: 102,05 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
Towarzystwo: KBC TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
1D 124,91 0,00% 0,17%
7D 124,91 0,00% -0,01%
1M 119,13 4,85% 0,28%
3M 116,00 7,68% -0,44%
6M 116,51 7,21% 1,38%
1R 102,05 22,40% 9,98%
3L -- 25,83%
YTD 111,00 12,53% 6,51%

Najlepsze fundusze akcji zagranicznych sektorowych pozostałe

Zarządzający

Zarządzający funduszemJakub Bentke
Tomasz Kowalski
Piotr Lubczyński
Artur Ratyński
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl