Esaliens Okazji Rynkowych FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

KAH11

Wartość jednostki: 1 282,20 zł
Aktywa: 7 322 030 zł
Max 1R: 1 285,13 zł
Min 1R: 1 157,35 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich pozostałe
Towarzystwo: Esaliens TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich pozostałe
1D 1282,20 0,00% 0,09%
7D 1282,20 0,00% 0,29%
1M 1255,10 2,16% 1,23%
3M 1271,89 0,81% 1,33%
6M 1233,76 3,93% 2,67%
1R 1185,78 8,13% 5,76%
3L -- -5,57%
YTD 1160,57 10,48% 4,83%

Najlepsze fundusze akcji polskich pozostałe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 90,83 zł 93,05%
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej FIZ 1356,05 zł 23,52%
Aktivist FIZ 1379,29 zł 16,36%
Esaliens Okazji Rynkowych FIZ 1282,20 zł 8,13%
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 136,44 zł 3,11%

Zarządzający

Zarządzający funduszemb.d.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl