Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

IPO178

Wartość jednostki: 125,92 zł
Aktywa: 10 256 200 zł
Max 1R: 130,13 zł
Min 1R: 104,34 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: zrównoważone
Rodzaj: mieszane polskie zrównoważone
Towarzystwo: Ipopema TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie zrównoważone
1D 126,01 -0,07% 0,08%
7D 126,15 -0,18% -0,26%
1M 126,96 -0,82% -2,15%
3M 123,58 1,89% 0,97%
6M 107,77 16,84% 14,23%
1R 126,10 -0,14% -1,59%
3L -- -4,59%
YTD 128,72 -1,00% -2,51%

Najlepsze fundusze mieszane polskie zrównoważone

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 787,64 zł 23,91%
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 124,17 zł 13,30%
Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) 125,92 zł -0,14%
Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) 284,66 zł -0,71%
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 122,15 zł -0,78%

Zarządzający

Zarządzający funduszemKarol Godyń
Jakub Krawczyk
Mateusz Pawłowski
Bogusław Stefaniak
Monika Zduńska
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl