subGO Micro (GO FUND FIZ)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

GOU02

Wartość jednostki: 0,95 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 1,22 zł
Min 1R: 0,91 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: mieszane polskie aktywnej alokacji
Towarzystwo: GO TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie aktywnej alokacji
1D 0,95 0,00% 0,10%
7D 0,95 0,00% -0,69%
1M 0,91 4,40% -1,35%
3M 0,96 -1,04% -1,08%
6M 1,06 -10,38% 0,39%
1R 1,22 -22,13% 6,89%
3L -- 1,93%
YTD 1,03 -7,77% 4,71%

Najlepsze fundusze mieszane polskie aktywnej alokacji

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 13,14 zł 32,46%
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 107,97 zł 30,64%
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 165,73 zł 16,38%
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 154,12 zł 10,74%
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) 12,17 zł 9,94%

Zarządzający

Zarządzający funduszemTomasz Kołodziejak
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl