BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

FOR15

Wartość jednostki: 110,57 zł
Aktywa: 2 597 320 zł
Max 1R: 116,20 zł
Min 1R: 106,44 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Towarzystwo: TFI BGŻ BNP Paribas
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
1D 110,88 -0,28% -0,02%
7D 111,20 -0,57% 0,01%
1M 110,73 -0,14% 0,49%
3M 112,80 -1,98% 0,05%
6M 112,14 -1,40% -0,57%
1R 107,62 2,20% -0,39%
3L -- -0,13%
YTD 113,03 -1,74% -0,65%

Najlepsze fundusze mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

Zarządzający

Zarządzający funduszemGrzegorz Dobek
Rafał Lerski
Piotr Zagała
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl