BNP Paribas Zdywersyfikowanych Aktywów (BNP Paribas Parasol SFIO) (w likwidacji)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

FOR15

Wartość jednostki: 106,79 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 116,25 zł
Min 1R: 93,97 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Towarzystwo: BNP Paribas TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
1D 106,79 0,00% -0,01%
7D 107,85 -0,98% 0,10%
1M 108,34 -0,04% 0,39%
3M 97,69 9,32% 2,81%
6M 111,14 -3,91% -1,25%
1R 107,43 -0,60% 1,05%
3L 108,28 -0,77% 1,76%
YTD 112,25 -4,36% -1,13%

Najlepsze fundusze mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

Zarządzający

Zarządzający funduszemGrzegorz Dobek
Rafał Lerski
Konrad Strzeszewski
Michał Wiernicki
Wojciech Woźniak
Piotr Zagała
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl