Allianz PPK 2025 (Allianz SFIO PPK)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

CUN28

Wartość jednostki: 11,08 zł
Aktywa: 78 962 764,76 zł
Max 1R: 11,45 zł
Min 1R: 8,93 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: zdefiniowanej daty PPK 2025
Towarzystwo: TFI Allianz Polska
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze zdefiniowanej daty PPK 2025
1D 11,11 -0,27% -0,31%
7D 11,17 -0,81% -0,52%
1M 11,19 -0,98% -0,48%
3M 11,08 0,00% 1,23%
6M 10,38 6,74% 6,09%
1R 9,48 16,88% 15,03%
3L 10,25 8,10% 8,68%
YTD 9,91 12,26% 9,75%

Najlepsze fundusze zdefiniowanej daty PPK 2025

Zarządzający

Zarządzający funduszemDawid Frączek
Marcin Mężykowski
Bartosz Pawlak
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl