Aviva PPK 2025 (Aviva SFIO PPK)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

CUN28

Wartość jednostki: 10,85 zł
Aktywa: 35 862 300 zł
Max 1R: 11,27 zł
Min 1R: 10,74 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: Aviva Investors Poland TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 10,89 -0,37% -0,22%
7D 10,95 -0,91% -0,64%
1M 10,82 0,28% 0,17%
3M 11,23 -3,38% -3,43%
6M 11,08 -2,08% -3,50%
1R 10,81 0,37% -0,71%
3L -- -
YTD 10,89 -0,37% -0,07%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) 112,75 zł 2,48%
Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) 109,54 zł 0,88%
Aviva PPK 2025 (Aviva SFIO PPK) 10,85 zł 0,37%
BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO) 107,00 zł 0,22%
Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) 11,39 zł -0,18%

Zarządzający

Zarządzający funduszemDawid Frączek
Piotr Friebe
Radosław Gałecki
Rafał Janczyk
Grzegorz Latała
Marcin Mężykowski
Bartosz Pawlak
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl