Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

CUN27

Wartość jednostki: 105,44 zł
Aktywa: 45 993 900 zł
Max 1R: 105,44 zł
Min 1R: 103,42 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pieniężne
Rodzaj: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
Towarzystwo: Aviva Investors Poland TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
1D 105,43 0,01% 0,05%
7D 105,42 0,02% 0,05%
1M 105,35 0,10% 0,04%
3M 105,11 0,31% 0,31%
6M 104,74 0,67% 0,42%
1R -- 1,29%
3L -- 3,87%
YTD 103,50 1,80% 1,11%

Najlepsze fundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne

Zarządzający

Zarządzający funduszemRadosław Gałecki
Grzegorz Latała
Marcin Mężykowski
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl