Rockbridge Gier i Innowacji (Rockbridge FIO Parasolowy)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

CAB64

Wartość jednostki: 153,90 zł
Aktywa: 19 775 200 zł
Max 1R: 190,99 zł
Min 1R: 152,69 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: Rockbridge TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 152,69 0,79% 0,69%
7D 165,05 -6,76% -3,50%
1M 172,53 -10,80% -4,34%
3M -- -3,39%
6M -- 5,74%
1R -- 3,82%
3L -- 22,46%
YTD -- 2,76%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 168,17 zł 14,92%

Zarządzający

Zarządzający funduszemWojciech Dębski
Andrzej Lis
Paweł Sugalski
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl