BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

BPS38

Wartość jednostki: 101,90 zł
Aktywa: 1 296 256,70 zł
Max 1R: 117,47 zł
Min 1R: 101,90 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: zdefiniowanej daty PPK 2030
Towarzystwo: PFR TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze zdefiniowanej daty PPK 2030
1D 102,91 -0,98% -1,47%
7D 104,37 -2,37% -3,85%
1M 105,92 -3,80% -4,88%
3M 106,52 -4,34% -4,40%
6M 112,73 -9,61% -12,24%
1R 115,93 -12,10% -18,08%
3L -- -8,69%
YTD 114,09 -10,39% -15,99%

Najlepsze fundusze zdefiniowanej daty PPK 2030

Zarządzający

Zarządzający funduszemBartosz Stryjewski
Kacper Żak
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl