PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

BGK16

Wartość jednostki: 113,04 zł
Aktywa: 3 070 780 zł
Max 1R: 116,40 zł
Min 1R: 109,67 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: PFR TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 113,03 0,01% -0,00%
7D 113,88 -0,74% -0,68%
1M 112,41 0,56% 0,37%
3M 115,90 -2,47% -3,30%
6M 114,01 -0,85% -3,03%
1R 110,40 2,39% -0,77%
3L -- -
YTD 113,01 0,25% 0,14%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) 113,04 zł 2,39%
Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) 109,57 zł 0,72%
Aviva PPK 2025 (Aviva SFIO PPK) 10,89 zł 0,55%
BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO) 107,27 zł 0,21%
Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) 11,43 zł -0,09%

Zarządzający

Zarządzający funduszemMarcin Deręgowski
Kamil Kosiński
Piotr Kuba
Izabela Sajdak
Michał Sikorski
Daniel Zegadło
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl