UNIQA Makroalokacji A1 (UNIQA FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AXA34A1

Wartość jednostki: 140,77 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 155,75 zł
Min 1R: 128,33 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: mieszane
Rodzaj: mieszane zagraniczne zrównoważone
Towarzystwo: UNIQA TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane zagraniczne zrównoważone
1D 139,87 0,64% 0,53%
7D 138,84 1,39% 0,83%
1M 136,16 4,03% 4,32%
3M 136,94 2,80% 0,21%
6M 142,51 -1,22% -2,02%
1R 153,96 -8,57% -6,70%
3L -- 5,89%
YTD 155,75 -8,79% -7,74%

Najlepsze fundusze mieszane zagraniczne zrównoważone

Zarządzający

Zarządzający funduszemRafał Grzeszyk
Sebastian Liński
Paweł Mizerski
Andrzej Nowak
Karol Paczuski
Grzegorz Parosa
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl