UNIQA Emerytura 2055 (UNIQA Emerytura SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AXA30

Wartość jednostki: 132,99 zł
Aktywa: 34 920 370,38 zł
Max 1R: 153,78 zł
Min 1R: 116,26 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: zdefiniowanej daty PPK 2055
Towarzystwo: UNIQA TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze zdefiniowanej daty PPK 2055
1D 134,12 -0,84% -0,68%
7D 132,66 0,25% 0,26%
1M 125,99 6,19% 6,22%
3M 123,65 7,55% 7,75%
6M 131,81 0,90% -0,86%
1R 147,83 -10,04% -11,68%
3L 100,18 32,75% 9,54%
YTD 150,27 -11,03% -13,28%

Najlepsze fundusze zdefiniowanej daty PPK 2055

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
BPS 2055 (BPS Emerytura PPK SFIO) 127,80 zł -2,95%
Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) 11,75 zł -8,06%
UNIQA Emerytura 2055 (UNIQA Emerytura SFIO) 132,99 zł -10,04%
PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) 123,70 zł -10,51%
BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) 10,88 zł -10,67%

Zarządzający

Zarządzający funduszemRafał Grzeszyk
Sebastian Liński
Paweł Mizerski
Andrzej Nowak
Karol Paczuski
Grzegorz Parosa
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl