UNIQA Emerytura 2045 (UNIQA Emerytura SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AXA28

Wartość jednostki: 147,19 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 156,77 zł
Min 1R: 120,47 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: UNIQA TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 146,63 0,38% 0,47%
7D 149,16 -1,32% -1,12%
1M 155,95 -5,31% -4,60%
3M 151,23 -2,67% -3,19%
6M 143,35 2,68% 2,04%
1R 120,47 22,18% 18,73%
3L -- -
YTD 128,14 16,03% 13,08%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
UNIQA Emerytura 2045 (UNIQA Emerytura SFIO) 147,19 zł 22,18%
PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) 138,42 zł 21,19%
BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO) 133,54 zł 20,61%
Aviva PPK 2045 (Aviva SFIO PPK) 12,54 zł 20,58%
Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) 127,36 zł 20,42%

Zarządzający

Zarządzający funduszemRafał Grzeszyk
Sebastian Liński
Paweł Mizerski
Andrzej Nowak
Karol Paczuski
Grzegorz Parosa
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl