UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AXA26

Wartość jednostki: 123,73 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 138,56 zł
Min 1R: 109,58 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: zdefiniowanej daty PPK 2035
Towarzystwo: UNIQA TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze zdefiniowanej daty PPK 2035
1D 122,28 1,19% 1,03%
7D 122,08 1,35% 1,16%
1M 114,77 8,54% 8,60%
3M 115,74 6,90% 7,31%
6M 120,56 2,63% 1,44%
1R 135,37 -8,60% -9,95%
3L 100,12 23,59% 8,65%
YTD 135,91 -8,59% -10,47%

Najlepsze fundusze zdefiniowanej daty PPK 2035

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO) 119,93 zł -2,33%
PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) 119,61 zł -7,07%
Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) 11,28 zł -7,47%
UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) 123,73 zł -8,60%
PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) 60,15 zł -8,67%

Zarządzający

Zarządzający funduszemRafał Grzeszyk
Sebastian Liński
Paweł Mizerski
Andrzej Nowak
Karol Paczuski
Grzegorz Parosa
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl