UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AXA26

Wartość jednostki: 135,37 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 142,72 zł
Min 1R: 117,06 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: UNIQA TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 135,08 0,21% 0,28%
7D 136,57 -0,88% -0,73%
1M 142,37 -4,73% -4,04%
3M 139,94 -3,27% -3,34%
6M 134,01 1,01% 0,90%
1R 117,06 15,64% 13,84%
3L -- -
YTD 122,98 11,00% 9,43%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) 123,46 zł 16,70%
Aviva PPK 2035 (Aviva SFIO PPK) 12,24 zł 16,35%
UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) 135,37 zł 15,64%
PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) 128,71 zł 15,20%
Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) 1226,07 zł 15,08%

Zarządzający

Zarządzający funduszemRafał Grzeszyk
Sebastian Liński
Paweł Mizerski
Andrzej Nowak
Karol Paczuski
Grzegorz Parosa
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl