UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (UNIQA SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AXA17A1

Wartość jednostki: 97,39 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 107,12 zł
Min 1R: 96,73 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Towarzystwo: UNIQA TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych globalnych uniwersalne
1D 97,30 0,09% -0,21%
7D 96,75 0,66% 0,19%
1M 98,48 -1,11% -2,07%
3M 97,13 0,27% -1,40%
6M 103,16 -5,59% -5,45%
1R 107,07 -9,04% -11,08%
3L -- -6,40%
YTD 106,55 -8,61% -9,10%

Najlepsze fundusze papierów dłużnych globalnych uniwersalne

Zarządzający

Zarządzający funduszemRafał Grzeszyk
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl