UNIQA Ostrożnego Inwestowania A1 (UNIQA FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AXA06A1

Wartość jednostki: 127,90 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 127,90 zł
Min 1R: 124,03 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: papierów dłużnych polskich uniwersalne
Towarzystwo: UNIQA TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych polskich uniwersalne
1D 127,79 0,09% 0,13%
7D 127,51 0,31% 0,33%
1M 125,75 1,60% 1,63%
3M 126,83 0,84% 0,17%
6M 125,39 2,00% 0,74%
1R 126,57 1,05% -1,06%
3L -- -0,44%
YTD 126,23 1,40% -0,79%

Najlepsze fundusze papierów dłużnych polskich uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 114,13 zł 6,05%
ALFA SFIO 3,42 zł 4,91%
Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 13,33 zł 4,22%
Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) 207,77 zł 3,95%
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) 11,96 zł 3,37%

Zarządzający

Zarządzający funduszemRafał Grzeszyk
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl