Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ARK49

Wartość jednostki: 1 150,42 zł
Aktywa: 39 805 925,82 zł
Max 1R: 1 217,44 zł
Min 1R: 950,70 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: zdefiniowanej daty PPK 2035
Towarzystwo: Santander TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze zdefiniowanej daty PPK 2035
1D 1142,74 0,67% 0,20%
7D 1145,90 0,39% 0,10%
1M 1082,21 6,80% 5,29%
3M 989,29 16,29% 13,82%
6M 1081,87 6,74% 6,22%
1R 1208,19 -4,78% -3,93%
3L 1011,74 13,71% 14,70%
YTD 1082,21 6,80% 5,04%

Najlepsze fundusze zdefiniowanej daty PPK 2035

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) 12,00 zł -0,50%
PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) 62,69 zł -2,35%
UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) 129,48 zł -2,38%
PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) 124,72 zł -2,41%
NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO) 11,17 zł -2,87%

Zarządzający

Zarządzający funduszemAdam Nowakowski
Marta Stępień
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl