Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ARK45

Wartość jednostki: 935,45 zł
Aktywa: 1 853 860 zł
Max 1R: 1 000,48 zł
Min 1R: 902,13 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: zrównoważone
Rodzaj: mieszane polskie zrównoważone
Towarzystwo: Santander TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie zrównoważone
1D 939,51 -0,43% -0,25%
7D 940,89 -0,58% -0,30%
1M 920,26 1,65% 0,53%
3M 916,12 2,11% 1,58%
6M 945,62 -1,08% -1,49%
1R 996,77 -6,15% -3,81%
3L -- 14,65%
YTD 915,25 2,42% 2,32%

Najlepsze fundusze mieszane polskie zrównoważone

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 580,23 zł -0,06%
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 97,24 zł -2,37%
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 163,31 zł -2,84%
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 140,14 zł -3,84%
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 326,26 zł -4,01%

Zarządzający

Zarządzający funduszemSzymon Borawski-Reks
Bartosz Dębowski
Jacek Grel
Michał Hołda
Adam Nowakowski
Paweł Pisarczyk
Jakub Płotka
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl