Arka Strategia Stabilna (Arka Prestiż SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ARK44

Wartość jednostki: 962,48 zł
Aktywa: 3 775 310 zł
Max 1R: 994,69 zł
Min 1R: 959,54 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: stabilnego wzrostu
Rodzaj: mieszane polskie stabilnego wzrostu
Towarzystwo: BZ WBK TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu
1D 962,48 -0,22% -0,08%
7D 967,50 -0,52% -0,38%
1M 962,06 0,04% 0,38%
3M 986,63 -2,39% -1,40%
6M 993,56 -3,13% -1,70%
1R -- -1,18%
3L -- 1,23%
YTD -- -1,81%

Najlepsze fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu

Zarządzający

Zarządzający funduszemSzymon Borawski-Reks
Bartosz Dębowski
Jacek Grel
Michał Hołda
Paweł Pisarczyk
Jakub Płotka
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl