Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ARK41

Wartość jednostki: 967,70 zł
Aktywa: 1 322 400 zł
Max 1R: 990,19 zł
Min 1R: 946,92 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: dłużne globalne korporacyjne
Towarzystwo: Santander TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne globalne korporacyjne
1D 968,19 -0,05% 0,01%
7D 967,79 -0,01% 0,09%
1M 956,83 1,14% 0,44%
3M 950,90 1,77% 1,11%
6M 973,76 -0,62% 0,33%
1R 990,19 -2,27% -0,04%
3L -- 8,94%
YTD 949,06 2,12% 1,36%

Zarządzający

Zarządzający funduszemPaweł Pisarczyk
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl