Amundi Indeks S&P 500 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) (w likwidacji)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% S&P 500
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu Amundi Index S&P 500. Pozostałą część lokat mogą stanowić depozyty bankowe. Celem inwestycyjnym funduszu źródłowego jest replikowanie zmian indeksu S&P 500. Dokonuje tego poprzez bezpośrednie inwestycje w papiery wartościowe emitentów wchodzących w skład indeksu S&P 500, jak również może jednocześnie stosować syntetyczną replikację zmian indeksu, poprzez wykorzystanie kontraktów terminowych.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,3402
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,0997
Najlepszy wynik: 152,92 zł
Najgorszy wynik: 88,59 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl