Alter Kapitał Plus FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALT77

Wartość jednostki: 10 490,00 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 10 526,50 zł
Min 1R: 10 252,27 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: stabilnego wzrostu
Rodzaj: mieszane polskie stabilnego wzrostu
Towarzystwo: Rockbridge TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu
1D 10490,00 -0,02% -0,07%
7D 10491,87 -0,02% -0,10%
1M 10491,87 -0,02% 0,08%
3M 10526,50 -0,35% 0,44%
6M 10448,39 0,40% 1,38%
1R 10252,27 2,32% -1,27%
3L -- 3,42%
YTD 10454,75 0,34% 1,87%

Najlepsze fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu

Zarządzający

Zarządzający funduszemb.d.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl