ALTUS NSFIZ Wierzytelności

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALT53

Wartość jednostki: 235,17 zł
Aktywa: 131 579 000 zł
Max 1R: 235,55 zł
Min 1R: 226,32 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj:
Towarzystwo: Altus TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 235,17 0,00% 0,00%
7D 235,17 0,00% 2,87%
1M 235,53 -0,15% 3,04%
3M 235,14 0,01% 3,93%
6M 230,66 1,96% 11,52%
1R 226,74 3,72% 13,70%
3L 203,53 15,55% 74,26%
YTD 235,17 0,00% 0,39%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
GetBack Windykacji NSFIZ 176,94 zł 18,65%
Obligo NSFIZ 229589,61 zł 10,07%
Trigon Profit NSFIZ (w likwidacji) 2170,00 zł 9,29%
Eques Creditum FIZ NFS 220617,46 zł 8,62%
Trigon Profit V NSFIZ (w likwidacji) 213,18 zł 8,23%

Zarządzający

Zarządzający funduszemb.d.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl