BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALT48

Wartość jednostki: 101,28 zł
Aktywa: 14 335 700 zł
Max 1R: 101,65 zł
Min 1R: 92,02 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Towarzystwo: BNP Paribas TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1D 101,36 -0,08% -0,02%
7D 101,65 -0,36% -0,47%
1M 100,22 0,17% -0,43%
3M 98,31 3,02% -0,51%
6M 93,18 8,69% -0,98%
1R 93,63 8,17% -2,38%
3L 106,60 -4,88% -2,54%
YTD 100,85 1,38% -0,65%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Zarządzający

Zarządzający funduszemGrzegorz Dobek
Konrad Strzeszewski
Michał Wiernicki
Wojciech Woźniak
Piotr Zagała
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl