FWR Selektywny FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALT46

Wartość jednostki: 112,46 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 112,46 zł
Min 1R: 107,97 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: Raiffeisen TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 112,46 0,00% 0,02%
7D 111,54 0,82% 0,15%
1M 111,54 0,82% 0,38%
3M 111,02 1,30% 1,69%
6M 110,35 1,91% 1,48%
1R 107,97 4,16% 3,05%
3L 101,32 10,99% 7,60%
YTD 110,75 1,54% 0,51%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
FIAR Fixed Income Absolute Return FIZ 1115,58 zł 6,28%
Macro FIZ 117,61 zł 6,15%
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ 1120,90 zł 6,10%
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 140,90 zł 6,07%
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 125,87 zł 4,22%

Zarządzający

Zarządzający funduszemb.d.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl