ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALT42

Wartość jednostki: 109,71 zł
Aktywa: 13 722 300 zł
Max 1R: 112,23 zł
Min 1R: 107,98 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: Altus TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 109,59 0,11% 0,01%
7D 110,00 -0,26% -0,08%
1M 109,43 0,26% 0,58%
3M 109,41 0,27% 0,69%
6M 110,11 -0,36% 1,06%
1R 109,57 0,13% 3,35%
3L 106,75 2,64% 8,21%
YTD 109,55 -0,23% 0,06%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Macro FIZ 117,68 zł 7,99%
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ 1117,54 zł 6,43%
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 140,39 zł 6,34%
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 125,74 zł 4,99%
FIAR Fixed Income Absolute Return FIZ 1089,41 zł 4,58%

Zarządzający

Zarządzający funduszemWitold Chuść
Piotr Osiecki
Andrzej Zydorowicz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl