ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALT42

Wartość jednostki: 103,22 zł
Aktywa: 10 221 900 zł
Max 1R: 110,47 zł
Min 1R: 101,91 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: Altus TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 103,22 -0,57% -0,02%
7D 104,01 -0,76% -0,23%
1M 102,45 0,75% 0,32%
3M 107,85 -4,29% -0,76%
6M 108,78 -5,11% 0,24%
1R 110,31 -6,43% 1,15%
3L 109,85 -6,02% 2,56%
YTD 109,55 -6,13% -0,62%

Najlepsze fundusze

Zarządzający

Zarządzający funduszemWitold Chuść
Piotr Osiecki
Andrzej Zydorowicz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl