Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALT32

Wartość jednostki: 133,93 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 136,44 zł
Min 1R: 133,15 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich pozostałe
Towarzystwo: Rockbridge TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich pozostałe
1D 133,93 0,00% -0,15%
7D 133,93 0,00% 0,22%
1M 133,15 0,59% -0,05%
3M 135,80 -1,38% -1,64%
6M 133,80 0,10% -1,44%
1R 134,91 -0,73% -0,65%
3L -- -4,37%
YTD 134,76 -0,62% -2,34%

Najlepsze fundusze akcji polskich pozostałe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 87,68 zł -0,54%
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 80,11 zł -0,77%
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 65,13 zł -1,35%
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 75,48 zł -11,53%

Zarządzający

Zarządzający funduszemAndrzej Lis
Andrzej Zydorowicz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl