ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALT18

Wartość jednostki: 140,13 zł
Aktywa: 312 530 000 zł
Max 1R: 140,13 zł
Min 1R: 129,80 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: Altus TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 140,13 0,00% -0,00%
7D 140,13 0,00% -0,02%
1M 140,10 0,02% -0,44%
3M 139,30 0,60% -0,18%
6M 135,93 3,09% 0,34%
1R 131,75 6,36% 3,08%
3L -- 8,02%
YTD 131,10 6,89% 2,45%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 125,38 zł 6,52%
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 140,13 zł 6,36%
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ 1094,37 zł 5,40%
Macro FIZ 115,29 zł 5,19%
FWR Selektywny FIZ 111,02 zł 4,76%

Zarządzający

Zarządzający funduszemb.d.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl