InReturn FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALT13

Wartość jednostki: 197,90 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 205,69 zł
Min 1R: 129,83 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Towarzystwo: SATURN TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1D 197,90 0,00% -0,03%
7D 197,90 0,00% -0,19%
1M 204,06 -3,02% -0,05%
3M 162,19 22,02% -0,31%
6M 169,89 16,49% -0,08%
1R 135,05 46,54% 3,33%
3L -- 8,92%
YTD 164,02 20,66% 2,23%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Opera Za 3 Grosze FIZ 365,55 zł 53,39%
InReturn FIZ 197,90 zł 46,54%
Acer Aggressive FIZ 222,50 zł 20,98%
89th Avenue Fund No 1 FIZ 1348,65 zł 19,55%
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 191,48 zł 18,45%

Zarządzający

Zarządzający funduszemTime Asset Management S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl