ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALT01

Wartość jednostki: 244,44 zł
Aktywa: 505 567 000 zł
Max 1R: 245,78 zł
Min 1R: 238,07 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Towarzystwo: Altus TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1D 244,44 0,00% 0,01%
7D 244,44 0,00% -0,07%
1M 245,01 -0,23% -0,95%
3M 243,35 0,45% -0,75%
6M 242,51 0,80% -1,81%
1R 238,82 2,35% -1,66%
3L -- 3,87%
YTD 243,35 0,45% -0,56%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Opera Za 3 Grosze FIZ 358,80 zł 16,00%
CORUM Absolute Return FIZ 16153,23 zł 14,94%
Skarbiec Magna FIZ 10529,90 zł 13,15%
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 187,18 zł 12,93%
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 129,83 zł 7,55%

Zarządzający

Zarządzający funduszemTomasz Gaszyński
Andrzej Zydorowicz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl