Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALL83

Wartość jednostki: 100,34 zł
Aktywa: 32 114 592,25 zł
Max 1R: 119,74 zł
Min 1R: 98,69 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: zdefiniowanej daty PPK 2030
Towarzystwo: TFI Allianz Polska
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze zdefiniowanej daty PPK 2030
1D 101,90 -1,53% -1,32%
7D 101,91 -1,54% -1,36%
1M 104,95 -4,39% -3,99%
3M 100,16 0,18% -0,69%
6M 111,31 -9,86% -9,19%
1R 119,35 -15,93% -16,47%
3L -- -5,89%
YTD 116,61 -13,77% -13,79%

Najlepsze fundusze zdefiniowanej daty PPK 2030

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO) 103,47 zł -11,02%
PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) 108,33 zł -13,49%
Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) 101,38 zł -14,94%
NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO) 9,85 zł -14,94%
Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 100,34 zł -15,93%

Zarządzający

Zarządzający funduszemKamil Artyszuk
Marek Kuczalski
Adam Łukojć
Michał Staszak
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl