Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALL42A1

Wartość jednostki: 104,82 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 105,02 zł
Min 1R: 100,02 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: dłużne globalne uniwersalne
Towarzystwo: TFI Allianz Polska
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne globalne uniwersalne
1D 104,82 0,07% 0,07%
7D 104,94 -0,11% -0,06%
1M 104,04 0,74% 0,48%
3M 103,62 1,16% 0,93%
6M 101,10 3,68% 2,22%
1R 101,63 3,12% 1,43%
3L -- 5,70%
YTD 100,26 4,73% 2,75%

Najlepsze fundusze dłużne globalne uniwersalne

Zarządzający

Zarządzający funduszemGrzegorz Prażmo
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl